Projekt

Nybyggnad förskola Runskriftsgatan, Lokalförvaltningen

Förskolan ligger på Runskriftsgatan 6 i Torslanda och har sju avdelningar och ett storkök. Byggfokus var generalentreprenör och entreprenadformen samordnad generalentreprenad. Byggnaden är i ett plan och ligger som ett

Ombyggnad PVV, Volvo Personvagnar

Projektet innehöll flera delar såsom fasadrenovering, ombyggnad av storkök och restaurang samt kontorsombyggnad. Tyngdpunkten låg på att åtgärda fuktskador i den befintliga fasaden om 6000 m2, och säkerställa att dessa

Ombyggnad Scandic Rubinen

Ombyggnad av kontor samt förstärkning av stomme om 1000 m2. Byggfokus har utfört rivning av förbindelsegång, lokalanpassningar för befintliga kvarboende hyresgäster och tunga förstärkningsarbeten för den kommande påbyggnad av hotell

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2

Ombyggnad av kontor i fyra plan. Omfattande rivningsarbeten inklusive befintligt trapphus. På innergården revs enplansbyggnader och en ny byggnad uppfördes med källare och fyra våningsplan innehållande trapphus, hiss, kontorsytor och

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans Fabriker

Kontorsombyggnad av två plan om vardera 1800 m2. I projektet ingick förutom kontorslokaler även provrum, laborationsrum och strålskyddsrum. Projektet är utfört på kort tid och med kvarboende hyresgäster i fastheten.

Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning

Förskolan med sex avdelningar. Huset är ett så kallat nollenergihus vilket kräver välisolerade konstruktioner, stor omsorg om detaljer och ett eget solcellssystem för elproduktion. Projektet är även ett av Göteborgs

Totalrenovering kvarteret Brunkebergsgatan 10 och Lundgatan 15, Jacobsson Fastigheter

Totalrenovering av 50 hyreslägenheter i Lunden. Kök och badrum revs ut och stammar byttes. Samtliga ytskikt i lägenheter renoverades. I entreprenaden renoverades trapphus och fasader. På innergården och runt kvarteret

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Hyresgästanpassning för kontors- och affärsverksamhet. Planlösning ändrades och nya ytskikt utfördes. Projektet var installationstätt och ställde särskilda krav på planering med avseende på kvarsittande hyresgäster och materialhantering då fastigheten ligger

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige

Vi gör årligen ett eller flera byggprojekt för Lidl vilket innebär ny-, om- och tillbyggnader i södra Sverige. Den senaste butiken ligger i Västra Frölunda och färdigställdes i maj 2013.

Ny- och ombyggnad provrum PVÖ, Volvo Personvagnar

Volvo uppgraderar kontinuerligt sina provrum samt bygger nya där Byggfokus utför byggentreprenaderna för flertalet. Projekten kräver komplicerad betongrivning, schakt- och sprängningsarbeten inomhus bland fullt pågående verksamhet innan provrummet byggs.

Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar

Byggnaden är på 3000 m2 och ansluter på två sidor mot bilmonteringsbanan. Här pågår verksamhet dygnet runt vilket ställde stora krav på planering och hänsyn under byggskedet. I entreprenaden ingick

P-hus Ormen, Volvo Personvagnar

Nybyggnad av parkeringshus i två plan med 300 parkeringsplatser per plan. Byggfokus har utfört markarbeten och sprängningsarbeten samt grundläggningsarbeten inklusive samtliga platsgjutna betongkonstruktioner.

Ombyggnad Avenyn 1

Längs Göteborgs paradgata, Avenyn, fick vi möjligheten att tillsammans med Wallenstam bygg om vindsplanet till nya lägenheter med takfönster och en strålande utsikt över Göteborg och plan 4 byggdes om

Ombyggnad Domkyrkan

På uppdrag av Svenska Kyrkan gjorde Byggfokus Entreprenad AB en omfattande invändig renovering av Domkyrkan i Göteborg. Allt från kyrkväggar och tak till kyrkbänkar rustades upp. Tillgängligheten till kyrktornet och

Nybyggnad av kyrka Västra Frölunda

Tillsammans med Syrisk Ortodoxa kyrkan St Gabriel har Byggfokus byggt en ny kyrka i Västra Frölunda. Byggnaden ligger fint placerad på en höjd ovanför Björkhöjdsgatan och från tornet, som ligger

Ombyggnad Akademikliniken

Under sommaren 2015 genomförde Byggfokus på uppdraget av Wallenstam renovering och utökning av Akademiklinikens lokaler på Guldhedstorget 1. Vi genomförde en generalentreprenad i nära samarbete med både beställare och

Provrumsprojekt Volvo Personvagnar

Volvo uppgraderar kontinuerligt sina provrum och bygger nya i, och i anslutning till, PV-huset på Östra kvarteret i Torslanda. Byggfokus utför, och har så gjort ända sedan starten 2008, flertalet

Turionhuset

Wallenstams fastighet utmed E6-an vid Ullevi syns väl från motorvägen och utseendet på fasaden är såklart viktigt. Den nya fasaden ger byggnaden ett helt nytt och modernt uttryck och är

Utbynässkolan

För Göteborgs Lokalförvaltning bygger vi om Utbynässkolan till en tvåparallellig F-3 skola med integrerat fritidshem. Antalet elever beräknas till max 200. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolbyggnad samt nyproduktion

Biskopsgården 47:2

Vid Vädermotet bygger vi i egen regi kontors- och lagerbyggnad. Kontorsbyggnaden uppförs i 3 plan med total kontorsyta på 1200 m2. Intill kontoret byggs ett lager på 430 m2. Vi

Stampen

Från 2013 till 2015 har vi i kvarteret Stampen, för Skandia Fastigheter, utfört ROT-renoveringar av ca 190 lägenheter. ROT-projektet innefattade byte av kök och badrum inklusive stambyten, samt en mängd

Projekt Day @ Work, ombyggnad kontorslandskap

För att bli en ännu mera attraktiv arbetsgivare bygger Volvo Personvagnar om sina stora kontorslandskap i PV-huset i Torslanda. Projektet omfattar totalt 33.000 m2 och utförs etappvis och kommer att